Barros, J., Sanz, B., Kabele, P., Yu, R., Meschke, G., Planas, J., Cunha, V., Caggiano, A., Ozyurt, N., Gouveria, V., Bos, A., Poveda, E., Gal, E., Cervenka, J., Neu, G., Rossi, P., Dias-da-Costa, D., Juhasz, P., Cendon, D., Ruiz, G., Valente, T., & Ruiz, G. (2022). Competición a ciegas de simulaciones numéricas de vigas de hormigón reforzado con fibras que fallan a cortante. Hormigón Y Acero, 73(296), 17-39. https://doi.org/10.33586/hya.2022.3074